Stichting Leiden Oogst

Samen met onze tuinders, vrijwilligers en oogstdeelnemers beheert Stichting Leiden Oogst 2 biologische stadstuinderijen: Het Zoete Land en Groentepark Bontekoe. Op Het Zoete Land kunnen de circa 150 oogstdeelnemers in het seizoen wekelijks groente, fruit en bloemen oogsten. Op het Groentepark kweken we vooral groente en wat fruit en kruiden voor de klanten van Voedselbank Leiden e.o..

Gezond eten van dichtbij, biologisch en duurzaam geteeld

Als Stichting willen wij een bijdrage leveren aan een gezonde en duurzame voedselomgeving voor inwoners in en om Leiden. Door te zorgen voor een nauwe relatie tussen de consument en de productie van voedsel. En door te zorgen voor een gezondere bodem, meer biodiversiteit, en een natuur- en klimaatvriendelijke teelt van groenten en bloemen.  

Het Zoeteland

Groen en sociaal

Het Zoete Land sluit direct aan op het Singelpark Leiden, is onderdeel van het Regionaal Bijenlandschap en is jaarrond te bezoeken. Het is een gezellige, leerzame plek voor jong en oud.

Het Groentepark Bontekoe ligt midden in een woonwijk. Ook deze tuin maakt deel uit van de groene leefomgeving van Leiden. Veel kinderen spelen in de buurt en kijken rond. Wandelaars lopen langs de tuin en maken een praatje.

Op beide tuinen werken ook vrijwilligers uit de buurt. De tuinen hebben een sociale rol in de wijk gekregen. Regelmatig werken we mee aan buurtactiviteiten of organiseren we eigen activiteiten. Zo vieren we op Het Zoeteland jaarlijks het openbare Fête de la nature, een kleinschalig natuurfestival met workshops, rondleidingen en muziek. En op het Groentepark Bontekoe werken we onder meer mee aan de jaarlijkse Burendag.

Samenwerken en leren

Lokaal werken we als Stichting samen met de Leidse Schooltuinen, boeren en tuinders uit te omgeving, en organiseren we activiteiten op de tuin voor lagere en middelbare scholen, of geven we boerderij educatie aan jonge kinderen.

Boerderij educatie op Het Zoeteland

Landelijk werken we samen met de Groen Dichterbij, Caring Farmers, Toekomstboeren, Slowflowers Nederland en het CSA netwerk.

Subsidie en beloning

Het Zoete Land en Groentepark Bontekoe zijn mede mogelijk gemaakt met ondersteuning van verschillende subsidiënten en de gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest.

Onze subsidiëntn zijn het Oranje FondsFonds 1818H.L. Druckerfonds, Stichting NL Doet, De Groene Motor, het WOZfonds, Leidsche Maatschappij van Weldadigheid, Van der Mandele Stichting, Gravin van Bylandt Stichting, Stichting Carolusgulden, Soroptimist International Club Leiden en enkele particuliere donateurs.

Bestuursleden Siebrand van der Ploeg en Albert Roskam
bij oprichting van Groentepark Bontekoe in 2020.

Vergoeding tuinders

De vergoeding voor de tuinders wordt bij Het Zoeteland opgebracht door de oogstdeelnemers. Zij betalen jaarlijks een vooraf bepaalde bijdrage. De oogstdeelnemers delen ook in de risico’s en opbrengsten van de tuin.

De tuinders van Groentepark Bontekoe ontvangen een vergoeding uit de ontvangen subsidies.

Bestuur Stichting Leiden Oogst

Het bestuur van de Stichting bestaat uit voorzitter Mieke Hogervorst, secretaris Jet de Lange, penningmeester Ton Overdijk, Siebrand van der Ploeg, Albert Roskam en Annet ten Cate.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit louter vrijwilligers, die zonder financiële vergoeding werken.

Financiële jaarverslagen

Contact bestuur

Het bestuur is bereikbaar via de secretaris.