Privacyverklaring

Als jij de Stichting Leiden Oogst en Het Zoete Land steunt als vrijwilliger of als donateur, verwerken wij gegevens over jou. Wij behandelen en beveiligen persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Hoe? Dat lees je op deze pagina.

Gegevens van oogstdeelnemers en bloemenplukkers

Als je je aanmeldt voor een oogstdeelname of een bloemenplukabonnement registreren wij contactgegevens.

Wij gebruiken gegevens van oogstdeelnemers en bloemenplukkers om betalingen bij te houden, om je te informeren over de oogst in het oogstseizoen, om circa 4 keer per jaar een algemene nieuwsbrief te sturen en om jaarlijks te evalueren via een digitale vragenlijst. Je kunt je in elk bericht afmelden voor verdere communicatie.

Gegevens van vrijwilligers

Je kunt de Stichting Leiden Oogst ook als vrijwilliger helpen op Het Zoete Land. Van vrijwilligers registreren wij e-mailadres en soms telefoonnummer.

Persoonsgegevens van vrijwilligers gebruiken we om je te informeren over het werk dat je hebt aangegeven te willen doen of om je te informeren over nieuws en acties van de Stichting Leiden Oogst.

Communicatie van de Stichting Leiden Oogst

Als je je registreert via onze website ontvang je de algemene digitale nieuwsbrief ‘Nieuws van Het Zoete Land’. Ook oogstdeelnemers en vrijwilligers ontvangen deze algemene digitale nieuwsbrief. Jouw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het periodiek versturen van deze nieuwsbrief. In elke nieuwsbrief staat onderaan een link waarmee je je kunt afmelden.

Jouw rechten

Je hebt het recht inzage te verkrijgen in jouw persoonsgegevens en deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Een verzoek om je gegevens te bekijken, te corrigeren of te verwijderen kun je aan ons richten per e-mail via info@hetzoeteland.nl.

Beveiliging van jouw gegevens

Wij bewaren jouw persoonsgegevens op GoogleDrive, bij Mailchimp en in DropBox. Met deze organisaties hebben we een bewerkersovereenkomst afgesloten, behalve met Dropbox want deze is nog in de maak bij Dropbox.

De dataverbindingen bij Mailchimp, GoogleDrive en Dropbox zijn beveiligd en wij maken gebruik van hun toegangscontrole. Zo beschermen we je gegevens tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bepaling van de bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor de Stichting Leiden Oogst de gegevens heeft verzameld en van eventuele wettelijke verplichtingen om gegevens te bewaren.

Contact

Voor vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring kun je contact opnemen via e-mailadres info@hetzoeteland.nl.